Περιγραφή Θέσεων της ομάδας υποστήριξης

 Community Manager

Ο Community Manager διαχειρίζεται την κοινότητα και είναι υπεύθυνος να παρέχει πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές και αλλαγές που έχουν γίνει στο παιχνίδι. Δεν ασχολείται με την διόρθωση των bugs ή εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών στο παιχνίδι. Ως εκπρόσωπος της εταιρίας, είναι ο απευθείας σύνδεσμος μεταξύ της κοινότητας και της InnoGames. Είναι ο ανώτερος συντονιστής της ομάδας διαχείρισης και ο απολύτως υπεύθυνος για τον σχηματισμό και τις δραστηριότητες αυτής.

Ομάδα Διαχείρισης


Team Leader

O Team Leader είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας υποστήριξης, την εκπαίδευσή της καθώς και για το έλεγχο της. Σε περίπτωση που έχετε παράπονα εναντίον κάποιου μέλους της υποστήριξης, σε αυτόν πρέπει να απευθυνθείτε. Είναι επίσης το άτομο που αντικαθιστά τον Community Manager, σε περίπτωση απουσίας του.


Forum Leader

Forum Leader είναι υπεύθυνος για το κεντρικό φόρουμ του παιχνιδιού. Ελέγχει και συντονίζει τους Forum Moderator's καθώς και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες του φόρουμ. Είναι επίσης υπεύθυνος για τους διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο φόρουμ.Head Admin

Οι Head Admin's είναι οι ανώτεροι διαχειριστές. Εξασφαλίζουν ότι οι Game admin's έχουν πραγματοποιήσει σωστούς ελέγχους. Είναι αρμόδιοι να κάνουν επανεξετάσεις σε ποινές που έχουν δοθεί από Game admin's. Επίσης ελέγχουν και καταγράφουν τεχνικά προβλήματα στο παιχνίδι.Game Admin (Διαχειριστές παιχνιδιού)

Οι Game Admin's είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των κόσμων που τους έχουν ανατεθεί. Έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν χρήστες από το παιχνίδι, εφόσον παραβιάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι επίσης αυτοί που ελέγχουν τις καταγγελίες των παιχτών στο κέντρο υποστήριξης.Forum Moderator

Οι Forum Moderators είναι οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα στην κοινότητα. Απαντούν στις ερωτήσεις των χρηστών του φόρουμ όπου είναι δυνατόν, κλειδώνουν νήματα, φροντίζουν να ακολουθούνται οι κανόνες και βοηθούν τους νέους χρήστες στη χρήση του φόρουμ. Supporter

Οι Supporters είναι έμπειροι παίχτες του παιχνιδιού οι οποίοι απαντούν σε απορίες των παιχτών στο κέντρο υποστήριξης, σχετικά με το παιχνίδι και τις παραμέτρους του. Δεν είναι διαχειριστές παιχνιδιού, αλλά ούτε και έχουν πρόσβαση στη διαχείριση σε κανέναν κόσμο.


Wiki Moderator

Οι Wiki moderators είναι τα άτομα τα οποία προσθέτουν και αναβαθμίζουν τη βοήθεια/wiki του παιχνιδιού.


Social Media Moderator

Οι Social Media moderators είναι τα άτομα τα οποία ενημερώνουν τις social σελίδες (Facebook, Twitter), με τα τελευταία νέα της κοινότητας.