Ελάχιστες Απαιτήσεις:

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση:

Σημειώσεις:

  1. Θα απορρίπτονται αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
  2. Αιτήσεις σε greeklish.
  3. Εφόσον επιλεγείς, θα ζητηθούν από την Εταιρεία προσωπικά στοιχεία όπως:

4. Οι θέσεις είναι εθελοντικές. Αυτό σημαίνει πως δεν προβλέπεται και δεν παρέχεται μισθός.

Ελπίζουμε να σε έχουμε σύντομα στην Ομάδα!

- Ομάδα Διαχείρισης Φυλετικών Μαχών