Ελάχιστες Απαιτήσεις:

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση:

Σημειώσεις:

  1. Θα απορρίπτονται αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
  2. Αιτήσεις σε greeklish.
  3. Εφόσον επιλεγείτε, θα ζητηθούν από την Εταιρεία προσωπικά στοιχεία όπως:

4. Οι θέσεις είναι εθελοντικές. Αυτό σημαίνει πως δεν προβλέπεται και δεν παρέχεται μισθός. Προβλέπονται μηνιαίες δωρεάν προνομιακές δυνατότητες για τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης.

Ελπίζουμε να σε έχουμε σύντομα στην Ομάδα μας!

- Ομάδα Διαχείρισης Φυλετικών Μαχών