Η Ομάδα Διαχείρισης (ΟΔ) του The-West είναι μια εθελοντική ομάδα που σκοπός της είναι να μεριμνεί για τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού καθώς επίσης να ακούει τους παίχτες και τις ανησυχίες τους για αυτό. Πρόκειται για μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς.

Η ΟΔ χωρίζεται στα εξής τμήματα

1 - Διαχείριση παιχνιδιού
::Game Moderator (administrator)
Οι Game Moderator (διαχειριστές παιχνιδιού) φροντίζουν για την τήρηση των κανονισμών μέσα από ένα πλήθος ελέγχων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που παρέχονται απο την InnoGames. Για τον σκοπό αυτό εκπαιδεύονται ανάλογα. Η πολύ καλή γνώση Αγγλικών είναι βασικη προυπόθεση για τους διαχειριστές παιχνιδιού και η γνώση σε συστήματα διαχείρισης επιθυμητή. Φυσικά, απαιτείται και η πολύ καλή γνώση του The-West. Αναλυτικά:

 • Ρόλοι διαχειριστή παιχνδιού
 • Τήρηση κανονισμών παιχνιδιού.
 • Επίλυση διενέξεων μεταξύ των παιχτών όπου αυτό απαιτείται.
 • Απαντήσεις σε αιτήσεις υποστήριξης που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι γενικά.
 • Απαντήσεις σε αιτήσεις υποστήριξης που έχουν να κάνουν με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.
 • Προτάσεις για το παιχνίδι
 • Παροχή βοήθειας σε τεχνικά θέματα, όπου αυτό είναι δυνατό.

Προϋποθέσεις/Απαιτήσεις:
> Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
> Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολυ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
> Άριστη γνώση του παιχνδιού.
> Βασικές γνώσεις συστημάτων διαχείρισης.
> Γνώση χρήσης skype.
> Άριστη γνώση και κατανόηση των κανονισμών του παιχνιδιού ώστε να μπορούν να τους εφαρμόσουν.
> Ικανοί να δεχτούν κριτική, προερχόμενη από την ομάδα ή τους παίκτες.
> Τακτ, και ανταπόκριση με επαγγελματισμό.

2 - Διαχείριση Forum
:: Forum Moderator (Mod)
Οι mods (διαχειριστές forum) πρέπει να είναι παρόντες στο επίσημο forum του παιχνιδιού, να δουλεύουν μαζί ως ομαδα ώστε να κάνουν την επίσκεψη των παιχτών σε αυτό, ευχάριστη και δημιουργική.

Ρόλοι διαχειριστή forum
 • Υποβολή προτάσεων για διάφορα event σε forum αλλά και στο παιχνίδι
 • Εξασφάλιση πως ο διάλογος στο forum γίνεται σε αξιοπρεπές επίπεδο και σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Παροχή βοήθειας στους παίχτες για την εκμάθηση τόσο του παιχνιδιού όσο και του forum.
 • Διατήρηση της άρτιας κατάστασης του forum.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών σε διάφορα θέματα για το forum.
 • Επιβολή προειδοποιήσεων αλλά και ποινών στους παίχτες/χρήστες σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του forum.

Προϋποθέσεις/Απαιτήσεις:
> Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
> Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
> Γνώση χρήσης skype.
> Άριστη γνώση και κατανόηση των κανονισμών του forum ώστε να μπορούν να τους εφαρμόσουν.
> Άριστη γνώση του παιχνιδιού και τακτική παρουσία στο forum.
> Παρουσία μιας με δύο ώρες καθημερινά στο forum.
> Σεβασμός και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους παίχτες και στην ομάδα.
> Ικανοί να δεχτούν κριτική, προερχόμενη από την ομάδα ή τους παίκτες.
> Απαραίτητη η γνήσια επιθυμία να βοηθήσουν το forum και την κοινότητα.

Στο forum υπάρχει και η θέση του/της forum leader, η οποία φροντίζει για τη σωστή λειτουργία της ομάδας διαχείρισης του forum, έχει την γενική εποπτεία και αναφέρεται στον Community Manager.


Και στα δύο τμήματα, επικεφαλής είναι ο Community Manager ο οποίος έχει την γενική εποπτεία για την σωστή λειτουργία τους.

:: Σημειώσεις

Κάθε υποψήφιος/α θα λάβει απάντηση είτε είναι θετική είτε αρνητική. Η αίτηση πρέπει να συνταχθεί με προσοχή. Αναζητούμε σοβαρούς ανθρώπους που μπορούμε να εμπιστευθούμε. Η αίτησή σας θα πρέπει να είναι πετυχημένη, όπως μπορεί να είναι μια συνοδευτική επιστολή για μια προσφορά εργασίας. Επίσης, αναζητούμε ανθρώπους που μπορούν να φέρουν το κάτι περισσότερο στην ομάδα, κάτι που θα κάνει τη διαφορά.
Τώρα που έχετε όλες τις πληροφορίες, μπορείτε να συντάξετε την αίτησή σας!

Να έχετε μία πολύ όμορφη μέρα και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα.

Καλή επιτυχία σε όλους/ες.


Φιλικά,

Ελληνική Ομάδα Διαχείρισης, The-West